Giải pháp
Hệ thống báo cáo
Hệ thống báo cáo
Tìm hiểu thêm

  Module đăng kí thông tin

  - Báo cáo các đơn vị xuất nhập hàng

  - Báo cáo số lượng xe đăng kí thông tin

  Module quản lí vào ra

  - Báo cáo số lượng xe vào ra trong nhà máy

  - Báo cáo các trường hợp xe vi phạm quy trình

  Module quản lí bàn cân xe tải

  - Báo cáo các xe vượt dung sai trọng lượng hàng cho phép

  - Báo cáo các chuyến cân quá tải trọng bàn cân

  - Báo cáo các chuyến bấm reset zero, mất kết nối với đồng hồ cân

  - Báo cáo lịch sử xe cân

  - Báo cáo lịch xử xe cân vượt trọng lượng bì trung bình

  - Báo cáo cân theo ca

  - Báo cáo các chuyến trọng lường bì vượt trọng lượng bì trung bình khai báo

  - Báo cáo lần in phiếu cân

  - Báo cáo lịch sử chỉnh sửa phiếu cân

  Module quản lí xe bốc dỡ

  - Báo cáo vị trí nhiều xe lấy hàng

  - Báo cáo thời gian trung bình xe lấy hàng

                                                             Đồng bộ dữ liệu
    phân quyền người dùng
  Phân quyền người dùng
                                                              Gửi email tự động
    xem báo cáo online
      Xem báo cáo online

   

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi đang ở đây để trả lời bất kỳ các câu hỏi của Qúy khách
Liên hệ
Liên kết với chúng tôi
Theo dõi tin tức của chúng tôi về các giải pháp và xu hướng công nghệ tự động hóa nhà máy
0904.839.338